MM nettibanneri Pohjanmaa 2018 SWE

Denna webbplats är avsedd för församlingar, organisationer och deras medlemmar som förbereder mediekampanjen Kraft till Förändring i Österbotten.

Kampanjen genomförs i mars 2018 och förberedelserna pågår.

Kampanjens hemsida är www.mahdollisuus.fi