MM nettibanneri Pohjanmaa 2018 SWE

 

Ett av de viktigaste målen för kampanjen är att stödja församlingen i dess viktigaste uppgift. Med ordet församling avses inte dess strukturer, medarbetare eller kyrkor utan alla församlingsmedlemmar, hela Kristi kropp. Missionsbefallningen gäller oss alla, och nu får vi vara med i att göra den synlig, var och en på sin egen plats. Under kampanjen kan man arbeta med många olika uppgifter. Varje kristen i Österbotten kan

be för Österbotten, sina nära och kära och för varandra, så att jordmånen skulle vara mottaglig för kampanjen

vara verksam i sin egen omgivning som sändebud för kampanjen genom bön och personliga möten

sprida budskap om kampanjen via sociala medier genom att dela kampanjens publikationer och information om tillställningar t.ex. på Facebook (www.facebook.com/Mahdollisuusmuutokseen/)

stödja kampanjen ekonomiskt efter sina resurser och hjälpa till med penninginsamling genom att utmana andra att ge sitt bidrag till den (www.haaste.info).

I kampanjens alla frivilliga uppgifter tjänar man efter sina möjligheter.

Du kan anmäla dig  [här] som volontär till olika uppgifter.

SKOLNING  för de frivilliga telefonsvararna och kontaktpersonerna hålls

LÖRDAG  10.2. kl 10-16 Vasa Sion, Skeppsgatan 11, Vasa
LÖRDAG 17.2. kl 10-16 Församlingshemmet, Fagernäsvägen 219, Larsmo