MM nettibanneri Pohjanmaa 2018 SWE

Mediekampanjen Kraft till Förändring entusiasmerar församlingar och sprider evangeliets budskap i dagens Finland.

I mediekampanjen Kraft till Förändring, som MedieMission International och lokala församlingar anordnar tillsammans, fokuseras på den kristna trons kärnbudskap: Guds nåd och försoning. I kampanjen lyfts fram sanna historier om människor som upplevt en betydande vändning mot det bättre i sitt liv. På ett lättillgängligt sätt vittnar förvandlingsberättelserna om den levande Gud.

Kampanjens budskap når genom medierna upp till 90 % av regionens invånare. Kampanjboken, TV, tidningar, utomhusreklam, internet och sociala medier förmedlar budskapet om ett liv som Gud förvandlat. Kraft till Förändring-kampanjens viktigaste redskap är kampanjboken Kraft till förändring som innehåller förvandlingsberättelser. Boken delas ut till varje hem i kampanjområdet. Förvandlingsberättelserna finns också på korta videofilmer och som intervjuer på webbplatsen www.mahdollisuus.fi och på YouTube.

Kampanjen handlar inte bara om mediesynlighet. Församlingarna som deltar i kampanjen ordnar utåtriktade evenemang. Människor som blir berörda av kampanjens budskap erbjuds möjlighet till en personlig diskussion. Telefonjouren svarar kl. 8–23, och dit kan man ringa och berätta om man önskar ett personligt möte. Man kan också lämna en kontaktförfrågan via internet och SMS. Frivilliga församlingsbor, som är utbildade till kontaktpersoner, är beredda att diskutera med människor och att vandra vid deras sida.

iso banneri

Redan sex inhemska kampanjer

MedieMission Internationals inhemska arbete började utöka kraftigt på hösten 2011, då kampanjen Kraft till Förändring genomfördes i Helsingforsregionen. Sedermera har mediekampanjer anordnats i Egentliga Finland (2013), Tavastland (2014), Satakunda (2015), Kymmenedalen (2016) samt i Norra Karelen och Lojo (2016).

Enligt feedback från församlingar som medverkat har kampanjerna medfört djupare gemenskap mellan de kristna i orten, entusiasm och iver att missionera. Det har stärkt bönelivet och sänkt tröskeln till att nå nya människor. Cirka 80 % av de frivilliga i en kampanj som ordnades i Norra Karelen fann att det har blivit lättare att diskutera andliga frågor med icke-troende.

Den stora mediekampanjen i Österbotten

Mediekampanjen i Österbotten blir mer omfattande än tidigare mediekampanjer i Finland. Kampanjområdet inbegriper Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten, och kampanjen kommer att vara tvåspråkig. Församlingar och kristna organisationer som deltar i kampanjen hittar du här.

Mediekampanjen i Österbotten anordnas i samarbete mellan lokala församlingar och kristna organisationer samt IRR-TV / Mediemission.

Församlingarna har valt representanter till kampanjens huvudkommitté. I huvudkommittén medverkar:
Markku Tuppurainen, ordf., pingstförsamlingen i Seinäjoki
Matti Salomäki, vice ordf., Lappo domkyrkoförsamling
Marja-Riitta Ylikangas-Annola, sekr., finska ev. lut. församlingen i Korsholm
Johan Eklöf, ordf. för den svenskspråkiga kampanjkommittén, Kristinestads ev.lut. församling
Kai Niemelä, Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
Ari Auranen, Alajärvi församling
Ari Urhonen, frikyrkoförsamlingen i Seinäjoki
Kai Juvila, finska ev. lut. församlingen i Karleby
Voitto Marjeta, pingstförsamlingen i Kelviå

 - - - - - - - 

Det bästa med Kraft till Förändring-kampanjen är att den förstärker församlingar i deras grunduppgift, evangelisationen.”

Tino Varjola, pingstförsamlingen i Lahtis

Mediekampanj är vår tids sätt att nå människor i städer och byar i Satakunda. Vi kan samarbeta på bred front för att göra Jesus känd. Mediekampanjen som process erbjuder också en möjlighet till djupare gemenskap mellan de kristna.” 

Satu Salo, församlingslektor iNakkila förs., MM-pastorskommittén i Satakunda