MM nettibanneri Pphjanmaa 2018 uusi ver2

Yhteisen mission yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea seurakuntaa sen arvokkaimmassa tehtävässä. Seurakunnalla ei tarkoiteta sen rakenteita, työntekijöitä ja kirkkoja, vaan kaikkia seurakuntalaisia, Kristuksen koko ruumista. Lähetyskäsky koskee meitä kaikkia. Nyt saamme olla yhdessä toteuttamassa sitä, kukin omalla paikallamme. Missiossa voi toimia monissa eri tehtävissä. Jokainen kristitty Pohjanmaalla voi

  • rukoilla Pohjanmaan, omien läheisten ja toinen toistensa puolesta, jotta maaperä olisi otollista missiolle.
  • toimia omissa yhteyksissään mission lähettiläänä rukousten ja kohtaamisten kautta.
  • levittää mission sanomaa henkilökohtaisten kohtaamisten lisäksi sosiaalisessa mediassa jakamalla mission julkaisuja ja tapahtumia esim. Facebookissa (www.facebook.com/Mahdollisuusmuutokseen/).
  • tukea missiota taloudellisesti omien mahdollisuuksiensa mukaan ja auttaa varainhankinnassa haastamalla muita ihmisiä mukaan talkoisiin (www.haaste.info).

Kaikissa mission vapaaehtoistehtävissä toimitaan omien mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaan.